Witamy na stronie FoodFlow

Strona w budowie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy

KRS : 0000624146

Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

 

NIP: 7582360259

REGON: 364752258

 

FoodFlow Sp. z o.o.

07-410 Ostrołęka

ul. Geodetów 12